Sériová komunikace

Programy pro archivaci programů 1 až 10 do PC a jejich opětné nahrání do PC.
datum
/ date
verze
/ version
OS K51->PC PC->K51 zdrojový text
/ source
11.4.1999 2.20 DOS K51SAVE K51LOAD  
12.11.2000 2.21 DOS K51SAVE K51LOAD 221.ZIP
23.8.2002 1.00 W95 KCOMM 1 1.9Mb  
31.7.2007 1.02 W KCOMM 1.02 1.46Mb  


Errorová hlášení programu K51SAVE.EXE verze 2.21
Error 1 Schází první znak. Missing first character.
Error 2 Chybný první znak. Wrong first character.
Error 3 Chyba kódu přenosu. Wrong code.
Error 4 Chyba vyššího bajtu délky dat. Wrong high byte of check sum.
Error 5 Chyba nižšího bajtu délky dat. Wromg low byte of check sum.
Error 6 Délka přenášených dat je větší než 24576. Length is biger than 24576.
Error 7 Předčasný konec přenosu. Počet přenesených bajtů je uveden. Premature end.
Error 8 Chybí kontrolní suma dat. Missing check sum.
Error 9 Chybí vyšší bajt kontrolní sumy zprávy. Missing high byte of check sum.
Error 10 Chybí nižší bajt kontrolní sumy zprávy. Missing low byte of check sum.
Error 11 Chybná kontrolní suma. Wrong check sum.

Last modification: 31.7.2007