Vstupy a výstupy SIMATIC-KA.


  Verze    Inputs PLC   Inputs SB  Outputs Outputs Outputs SB  Inputs Outputs
I 0.0 I 0.1 I 0.2 I 0.3 I 0.4 I 0.5 I 0.6 I 0.7 I 1.0 I 1.1 I 1.2 I 1.3 I 1.4 I 1.5 I 4.0 I 4.1 Q 0.0 Q 0.1 Q 0.2 Q 0.3 Q 0.4 Q 0.5 Q 0.6 Q 0.7 Q 1.0 Q 1.1 Q 4.0 Q 4.1 analog 0 analog 1 analog 0
V22.2  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC Z stop ruční KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V22.1  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC Z stop ruční KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V20.2  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC ruční KAC AC probíhá Z stop X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V20.1  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC Z stop ruční KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V19.2  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC Z stop ruční KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V19.1  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC Z stop ruční KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V18.5  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC ruční Z stop KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V18.4  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC ruční Z stop KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V18.3  RK_a RK_b 10x hdr_vp/SAC urych VB PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b 10x KM jede KM stojí ruční Z stop /KAC X>WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override kotouč
V18.2  RK_a RK_b Balluff hdr_vp/SAC urych VB PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed KM Pulse KM Dir. ruční Z stop /KAC X>WSP podélně override
V17.1  RK_a RK_b SAC Hydr UAC enable vpřed enable vzad AUT ruční KAC X>WSP X<WSP KM Pulse KM Dir.
V16.x  RK_a RK_b Z_enc_a Z_enc_b urych SAC PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC Z stop ruční KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V16.3  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC ruční Z stop KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V16.2  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC ruční Z stop KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V16.1  RK_a RK_b hdr_vp/SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Balluff /KAC ruční Z stop KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V15.8  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC ruční Z stop KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V15.7  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b /KAC ruční Z stop KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V15.6  RK_a RK_b hdr_vp/SAC urych PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Balluff /KAC ruční Z stop KAC X<WSP podélně X>WSP KM Pulse KM Dir. override
V15.5  RK_a RK_b SAC urych W PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b ruční KAC X<WSP Z stop KM Pulse KM Dir. override
V15.4  RK_a RK_b hdr_vp/SAC urych PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b ruční KAC X<WSP Z stop KM Pulse KM Dir. override
V15.3  RK_a RK_b Balluff hdr_vp/SAC urych PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed KM Pulse KM Dir. ruční Z stop /KAC X>WSP podélně override
V15.2  RK_a RK_b hdr_vp/SAC urych PU LU UAC POB /ZPS /PPS vzad vpřed Enc_a Enc_b ruční Z stop KAC X<WSP KM Pulse KM Dir. override
V15.1  Balluff hdr_vp PU LU UAC SAC /ZPS /PPS vzad vpřed RK_a RK_b KM Pulse KM Dir. Z stop KAC X<WSP

Created: 30.06.2022 9:07

Vysvětlivky:
W - sklopení ramena vnitřního broušení
POB - povolení obrábění
SAC - start automatického cyklu (vstup do PLC)
UAC - ukončení automatického cyklu (vstup do PLC)
KAC - konec automatického cyklu (výstup z PLC)

zpět