Vstupy a výstupy
01 N.C.  
 02   OUT0   Luneta
03 OUT1  Režim P / zastavování stolu bez prodlev
04 N.C.  
05 N.C.  
06 +24V  
07 OUT2  Měřidlo vpřed (MVP)
08 OUT3  10x
09 OUT4  Konec automatického cyklu (KAC)
10 OUT5  Zastavování stolu
11 OUT6  X < WSP
12 OUT7  X >=WSP / urychlení stolu
13 GND  
14 GND  
15 GND  
16 IN0  Hydraulický orovnávač / Síla 1
17 IN1  Prometek / Síla 2
18 IN2  Urychlení / Síla 2
19 IN3  Errorové hlášení BIT D / Zpět
20 IN4  Errorové hlášení BIT A
21 IN5  Errorové hlášení BIT B / Vypínání kontroly KM
22 IN6  Errorové hlášení BIT C / Kontrola KM
23 IN7  Inicializace průměru brusu / Back off
24 IN8  Levá úvrať stolu
25 IN9  Pravá úvrať stolu
26 IN10  Měřidlo v měřící poloze (MVP) / nepl
27 IN11  1. impuls sledovacího měřidla
28 IN12  2. impuls sledovacího měřidla
29 IN13  3. impuls sledovacího měřidla (nulový)
30 IN14  Start automatického cyklu (SAC)
31 IN15  Ukončení AC a návrat do výchozí polohy (UAC)
32 IN16  Rychloposun vpřed
33 IN17  Rychloposun vzad
34 IN18  Povolení obrábění (POB)
35 IN19  Ruční kolečko 10x
36 IN20  Tlačítko INC / kontrola KM / vnitřní broušení
37 IN21  Přední poloha kuličkového šroubu
38 IN22  Ref. 110V / Zamknutí RK / Vypínání kontroly KM 
39 IN23  Zadní poloha kuličkového šroubu
40 GND  Společný vodič napájení vstupů