Dálková ovládání pro brousící stroje.  Remote Control for grinding machine.


Pro jednoosé stroje. For one axis machine.


Model 2016
Pohled dovnitř tohoto dálkového ovládání.
Look inside to this remote control.
Zapojení konektoru.
    Starší typy:  
 Obsolete type:
pro jednoosý systém
Zapojení konektoru.
pro jednoosý systém

Pro dvouosé stroje s jedním ručním kolečkem. For two axis machine with only one hand wheel.


Model 2016
Pohled dovnitř tohoto dálkového ovládání.
Look inside to this remote control.
Zapojení konektoru
    Starší typy:  
 Obsolete type:
pro dvouosý systém s central stopem
Pohled dovnitř tohoto dálkového ovládání.
Look inside to this remote control.
pro dvouosý systém

Pro dvouosé stroje s dvěmi kolečky. For two axis machine with two hand wheels.


Model 2016
Pohled dovnitř tohoto dálkového ovládání.
Look inside to this remote control.
Zapojení konektoru
    Starší typy:  
 Obsolete type:
dvoukolečko
Pohled dovnitř tohoto dálkového ovládání.
Look inside to this remote control.

Samostatné ruční kolečko. Hand wheel. Handrad.

Hand wheel, Handrad test