Dokumentace

Zde najdete dokumentaci ve formátu pdf.
Here you can find documentation in pdf format.

Téma / Subject Vydání / Issue Velikost / Size Platí pro / Validity Jazyk / Language
Návod pro mm stroj
/ Manual for mm machine
29.1.2002 2 316 kb K51-1,      K51-2 english
15.4.2002 1 106 kb K51-1,      K51-2 italian
3.7.2002 2 892 kb K51-1,      K51-2 deutsch
27.6.2002 3 951 kb K51-1,      K51-2 česky
4.10.2004 3 951 kb K51-1,      K51-2 français
22.8.2008 707 kb K51-2  polski
27.6.2002 1 531 kb K51-C česky bez K/K
21.1.2004 1 870 kb česky s K/K
5.7.2003 1 128 kb deutsch
5.12.2005 125 kb deutsch K/K
2.12.2003 1 612 kb français
17.3.2004 2 375 kb español
20.7.2004 467 kb italiano
6.12.2004 453 kb english
Návod pro palcový stroj
/ Manual for inch machine
17.10.2001 1 482 kb K51-1,      K51-2 english
6.12.2004 1 157 kb K51-C english
Výměna EPROM
/ Change EPROM
25.1.2000 285 kb K51-1 deutsch
Zapojení kabelů
/ Cable interconnection
24.7.2000 11,1 kb K51-2 česky/english
Popis programu
/ About software
1.10.2001 829 kb K51-1 česky
Popis programu
/ About software
8.2.2005 427 kb K51-2 česky
Sériová komunikace
/ Serial communication
26.8.2002 1 082 kb K51-1,      K51-2 česky
Graf pro K/K v mm
/ Diagram for K/K in mm
15.3.2021 159 kb K51-all diagram
Graf pro K/K v inch
/ Diagram for K/K in inch
15.3.2021 8 kb K51-all diagram
Program pro K/K
/ calculation of K/K
15.3.2021 75 kb
xlsx file
K51-all english [mm]
15.3.2021 75 kb
xlsx file
K51-all english [inch]
Vstupy/výstupy
konektory
/ Inputs/outputs
12.9.2009 33 kb
pdf file
K51-1 česky
english
26.8.2002 17 kb
pdf file
K51-2 deutsch
Errorová hlášení
/ Error announcements
  html K51-1 česky
K51-2 česky
K51-C česky
K51-2E česky
DMC2
Digital Motion Control System
User's Manual 5.0 2 268kb
pdf file
K51-2 english
Evidenční karta
/ evidentiary card
5.7.2004 11kb pdf
11kb pdf
K51-2
K51-C
česky
česky
Přehled číslování verzí
/ SW version overview
4.1.2016 4kb
HTML
all česky

Změněno dne:15.3.2021